Krokusvakantie Vlaanderen (22-23)

De krokusvakantie in Belgie en Vlaanderen vangt aan op de 7e maandag voor Pasen en duurt 1 week.


public  Belgium(Vlaanderen)
location_city   -
push_pin  -
2023-02-11 00:00 (Central European Standard Time)
-
2023-02-19 23:59 (Central European Standard Time)


2023-02-10 23:00
-
2023-02-19 22:59
(local time)
manage_accounts Jan
free_cancellation download
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
You need to be authorized to react
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙