"Ober!", roept een klant uit. "Er zit een vlieg in mijn soep!"

"Niet zo luid, mijnheer," fluistertde kelner, "anders willen de andere gasten er óók een."


07 Aug 2022 -
mopjes

You need to be authorized to react
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙