Wet van behoud van rommel


De wet van behoud van rommel:

Twee kinderen kunnen op dezelfde tijd dat een papa opruimt meer rommel maken dan de papa kan opkuisen


06 Aug 2022 -


You need to be authorized to react
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙