vliegenmop


Er zitten 2 vliegen op de kale kop van een oude man zegt de een tegen de ander:

"Weet je nog dat we hier vroeger verstoppertje speelden".


26 Jan 2022 -
mopjes

Comments are turned off
You need to be authorized to react
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙